Ja. Der er lavet en del kliniske studier og videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet, som har undersøgt effekten eller bivirkningerne ved cannabis. Dog er den evidensbaserede viden, der er om medicinsk brug af cannabis, endnu ikke omfattende – især hvad angår langtidsvirkningerne. Det gælder både i Danmark og udlandet. Evidens hører ikke til i enkelte lande. Resultaterne af videnskabelige undersøgelser offentliggøres i internationale tidsskrifter på engelsk og deles i de videnskabelige miljøer og mellem myndigheder på tværs af grænser.