Lægemiddelstyrelsen har godkendt et lægemiddel med cannabis. Ansøgningen kom fra firmaet GW Pharmaceuticals, der ønskede godkendelse af lægemidlet Sativex til behandling af multipel sklerose. Lægemiddelstyrelsen godkendte Sativex i år 2011.

Lægemiddelstyrelsen kan kun vurdere og eventuelt godkende flere cannabis-baserede lægemidler, hvis der er virksomheder, der ansøger om at få nogle præparater godkendt.

Lægemiddelstyrelsen kan ikke bede virksomheder om at ansøge om at få godkendt medicin. Initiativet skal komme fra en virksomhed. Lægemiddelstyrelsen har ikke givet afslag på nogen ansøgninger om godkendelse af lægemidler med cannabis, men har orienteret flere virksomheder om godkendelsesproceduren.