Hvis man føler sig søvnig, sløv eller svimmel bør man aldrig køre bil, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter. Hvis din læge ordinerer THC-holdig medicin til dig, skal lægen tale med dig om trafikfarlighed, og i den forbindelse kan lægen beslutte at nedlægge et såkaldt kørselsforbud. Dette skyldes, at det er meget individuelt, hvordan patienter bliver påvirket af denne type medicin. Selv om du ikke har kørselsforbud, bør du altid rådføre dig med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at køre bil.

I færdselsloven er der fastsat regler for bilkørsel. Der er bl.a. fastsat regler om, hvornår kørsel i påvirket tilstand, fx med THC i blodet, er ulovligt.