Må man køre bil, hvis man har indtaget medicin med THC?

By |2018-10-27T18:20:49+00:00oktober 27th, 2018|

Hvis man føler sig søvnig, sløv eller svimmel bør man aldrig køre bil, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter. Hvis din læge ordinerer THC-holdig medicin til dig, skal lægen tale med dig om trafikfarlighed, og i den forbindelse kan lægen beslutte at nedlægge et såkaldt kørselsforbud. Dette skyldes, at det er meget individuelt, hvordan patienter [...]

Har udlandet mere evidens for cannabis’ gavnlige effekter?

By |2018-10-27T18:20:19+00:00oktober 27th, 2018|

Ja. Der er lavet en del kliniske studier og videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet, som har undersøgt effekten eller bivirkningerne ved cannabis. Dog er den evidensbaserede viden, der er om medicinsk brug af cannabis, endnu ikke omfattende - især hvad angår langtidsvirkningerne. Det gælder både i Danmark og udlandet. Evidens hører ikke til i enkelte lande. Resultaterne [...]

Hvilke risici er der ved at medicinere sig selv eller sit barn med THC-olie eller CBD-olie, som man har købt ulovligt?

By |2018-10-27T18:19:57+00:00oktober 27th, 2018|

Det kan være farligt af tre grunde: For det første kan man ikke være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD. Styrken kan måske være alt for høj og dermed kan der være risiko for alvorlige bivirkninger. For det andet kan der selv ved 'rigtige' doser være bivirkninger, der kræver lægelig overvågning og evt. indgriben. [...]

Hvordan føles det?

By |2018-10-27T18:07:14+00:00oktober 27th, 2018|

Med cannabis-baseret medicin og medicinsk cannabis kan du få følelsen af smertelindring og afslappethed. Blive dysset i søvn. Føle dig drømmeagtig og indadvendt. Føle dig generelt bedre tilpas. Afhængigt af, hvilken type smertetilstand, og hvilken type medicinsk cannabis eller cannabis-baseret medicin, du får ordineret, kan du også blive mere sulten, kvik i hovedet og energifyldt og [...]