Om Tina Horsted

Når du vælger den smertelæge, der skal hjælpe dig med dine smerter, skal du naturligvis sikre dig, at fagligheden er i top. Tina Horsted er blandt de førende smertelæger i Danmark, der tilbyder behandling med medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin.

Hos Clinic Horsted kæmper vi aktivt for at udbrede behandlingen af smerter med medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin i Danmark. Vi støtter op om vidensdelingen på området både fra lægefaglige personer og patienter. På Clinic Horsted synes vi, at en behandling der beviseligt kan hjælpe mennesker med smerter og med bedre livskvalitet, skal frem i lyset.

Mere end 30 års erfaring

Tina Horsted har over 30 års erfaring med behandling af patienter. Først 10 år som almen sygeplejerske og anæstesisygeplejerske, derefter 20 år som læge, overlæge og speciallæge, samt diplomuddannelse i smertebehandling. Tina Horsted har arbejdet på hospitaler i hovedstadsområdet samt som overlæge i både Sverige og Norge. Hun har undervist både læger og sygeplejersker, været mentor for afdelingslæger og holdt foredrag på kurser og lægekongresser i Danmark og udlandet.

Foruden ovenstående har Tina Horsted fungeret som forsknings- og uddannelsesansvarlig overlæge, drevet kvalitetssikringsprojekter samt løbende publiceret videnskabelige artikler.

Du kan se Tina Horsteds fulde CV her.