Medicinsk cannabis och cannabisbaserade produkter kännetecknas av få och ofarliga biverkningar. De flesta patienter upplever inga som helst biverkningar vid bruk av cannabis.

Biverkningar är då oftast yrsel, muntorrhet och trötthet; sällan humörsvängningar och eufori. Om du redan använder medicin som kan påverka din leverfunktion, så är det viktigt att du kontinuerligt låter kontrollera dina levervärden. En biverkning vid cannabis bruk kan möjligen vara ytterligare påverkan på levern i samband med andra mediciner.

Långtidseffekten vid bruk av medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin är inte fullständig klarlagd. 10-20 % befinner sig i riskzonen för att utveckla ett psykologiskt beroende av medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin vid kontinuerlig användning. I jämförelse blir patienter som behandlas med morfinläkemedel beroende i 20-50 % av fallen. Vid regelmässig användning av alkohol är beroenderisken 15 % och vid nikotin och kokain 30-50 %.

Kontakta oss om du upplever biverkningar vid bruk av medicinsk cannabis eller cannabisbaserad medicin. En annan typ av produkt eller en annan dosering kan möjligtvis minska de biverkningar du upplever vid bruket av cannabis.

Vi ordinerar inte THC cannabis behandling, om du är under 20 år, är gravid eller ammar. Tillhör du någon av dessa grupper, så har vi behandlingsalternativ som vi har stor erfarenhet av.