Cookie- och integritetspolicy

När du besöker vår hemsida handhas information om dig, som används för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att denna information insamlas bör du radera dina cookies och avstå från att använda hemsidan mer. Här nedanför finns en fördjupning i vilken information som insamlas, deras ändamål och vilka utomstående som har tillgång till dem.

Cookies

Hemsidan använder ”cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med ändamålet att känna igen och komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är fullt möjligt att radera eller blockera cookies. Se här hur du går till tillväga för att göra det.

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser att bli mindre relevanta för dig och uppträda mer frekvent. Dessutom riskerar du att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll du inte får tillgång till.

Hemsidan innehåller cookies från utomstående, som i varierande grad kan omfatta:

  • Google Analytics
  • Google Search Console
  • Google Ads
  • Facebook

Personuppgifter

Med personuppgifter menas alla typer av uppgifter som på ett eller annat sätt kan hänsyftas till dig. När du använder vår hemsida insamlar och behandlar vi en mängd sådana uppgifter. Det sker t.ex. om du gör något på hemsidan, såsom anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar och undersökningar, registrerar dig som brukare eller abonnent samt övrigt bruk av tjänster och köp via hemsidan.

Vi insamlar och behandlar normalt följande typer av information: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon; ditt IP-nummer, geografiska placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du personligen ger uttryckligt medgivande till detta och anger informationen själv, kommer också detta att behandlas: Namn, telefonnummer, e-mejl, adress och betalningsinformation. Detta sker normalt i samband med skapandet av inloggningsuppgifter eller vid inköp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information blir oavsiktligt eller olagligt raderad, avslöjad, förlorad, försämrad eller missförstådd –  eller kommer ovidkommande till del –  missbrukad eller på annat sätt behandlad i strid med lagen.

Ändamål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och att visa dig annonser, som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar; samt att kunna leverera de tjänster du har beställt, t.ex. nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera vår service och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna bevaras så länge det är tillåten enligt lagen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Hur lång tid uppgifterna bevaras beror på informationens karaktär och bevarandets bakgrund. Man kan därför inte ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Upplysning om information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. lämnas till utomstående i den mån denna information är känd. Du kan se vilka utomstående det handlar om i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta annonsering.

Vi använder också ett antal utomstående parter för lagring och behandling av data. Dessa endast bearbetar information på våra vägnar och får inte använda den för egna ändamål.

Upplysning om personuppgifter som namn och e-mejl mm, får enbart ske, om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt med skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan också när som helst meddela att uppgifterna inte längre får användas. Du kan också ta tillbaka ditt medgivande till att uppgifter insamlas om dig. Om informationen som finns om dig är inkorrekt har du rätt att kräva att den rättas eller raderas. Förfrågningar om detta kan ske till: info@clinichorsted.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, har du också möjlighet att ta kontakt med Datatilsynet.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

Clinic Horsted ApS
Farvergade 2
1463 København K
Danmark

Telefon: +45 3132 1434
E-mejl: info@clinichorsted.com