Konsultationens fyra steg

När du kommer för konsultation till oss, har du valt att komma till oss som en privat patient. Det kräver ingen remiss, då smärtkliniken är privat och du själv eller din sjukförsäkring betalar för dina konsultationer.

Det krävs dock att din sjukdom och ditt smärttillstånd har utretts hos behörig specialistläkare eller din egen läkare. Ta gärna med relevant journal till din första konsultation hos Clinic Horsted. Därutöver inleder du också ett samtal med en av våra läkarsekreterare, som sörjer för att allt det praktiska är på sin plats inför din vidare behandling på smärtkliniken.

Medicinsk cannabis

Din första konsultation

När kommer på din första konsultation möter du en specialistläkare som är lyhörd och har respekt för dig, din historia och din sjukdom. Vi använder konsultationen till att ta reda på, vilken behandlingsform som är den rätta för just dig. Om vi kommer fram till att medicinsk cannabis eller cannabisbaserad medicin är det riktiga för din smärtbehandling, kan du förvänta att få veta följande:

  • Vilken effekt du kan räkna med i förhållande till just din situation

  • Vilken terapeutisk effekt medicinsk cannabis eller cannabisbaserad medicin har

  • Vilken typ av cannabis samt vilken cannabisbaserad produkt vi rekommenderar för dig

  • Hur du använder din cannabisbaserade produkt på ett säkert och effektivt sätt

  • Var du vill ha din receptbelagda cannabis medicin utskriven

  • Hur ditt behandlingsprogram kommer att se ut

Hos Clinic Horsted kan du förvänta dig att dina önskemål blir hörda och respekterade. Vi använder gedigen vetenskap och stor erfarenhet för att rådgiva dig, så att vi tillsammans kan komma fram till den terapi, som bäst matchar dina önskemål och din vardag. Vårt mål är att lindra ditt smärttillstånd, höja din funktionsnivå och förbättra din livskvalitet.

Praktisk information till dig och dina anhöriga

Clinic Horsted är en liten smärtklinik med många patienter. Alla anställda strävar efter att följa den dagliga patientplanen. Vi utarbetar individuella behandlingsplaner och försöker att tillmötesgå våra patienters och deras anhörigas behov. I arbete med människor kan det förekomma oväntade och akuta situationer, därför ber vi om förståelse för att det ibland kan uppstå extra väntetid.

Kom ihåg att meddela om du inte kan komma

Blir du förhindrad att komma till avtalad tid, ber vi dig att meddela detta senast 24 timmar innan ditt möte på smärtkliniken. Vid för sent meddelande eller utevaro från avtalat möte påför vi en avgift på 1 850 DKK, som inbetalas via Mobilepay eller kontant hos kliniken. Om denna avgift inte betalas avslutar vi din behandling hos oss.

Anhöriga är välkomna

Dina anhöriga får du gärna ta med sig till Clinic Horsted. Trots att vi är en liten smärtklinik med begränsad kapacitet, så vet vi, att anhöriga spelar en mycket stor roll i sjukdoms- och behandlingsförloppet.

Sedvanlig respekt under behandlingen

Smärt- och symtombehandling är ett samarbete mellan patient och behandlare. Hos oss innebär det inbördes respekt och ett hänsynsfullt uppträdande för alla på smärtkliniken. Stäng därför av din mobiltelefon eller sätt den på ljudlös utav respekt för behandlare och andra patienter. Tala gärna lågmält av hänsyn till andra patienter.