Om Tina Horsted

När du väljer den smärtläkare som skall hjälpa dig med dina smärtor, ska du naturligtvis försäkra dig om att professionalismen är på topp. Tina Horsted tillhör de ledande smärtläkarna i Danmark, som erbjuder behandling med medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin.

Hos Clinic Horsted arbetar vi aktivt med att utvidga behandlingen av smärta med medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin i Danmark. Vi stöder kunskapsdelningen inom fältet både från vårdpersonal och patienter. På Clinic Horsted menar vi att en behandling som bevisligen kan hjälpa människor med smärta och skapa en bättre livskvalitet, skall belysas.

Mer än 30 års erfarenhet

Tina Horsted har mer än 30 års erfarenhet av behandling av patienter. Först 10 år som sjuksköterska och anestesisjuksköterska, därefter 20 år som läkare, överläkare och specialistläkare och diplomerad i smärtbehandling. Tina Horsted har arbetat på sjukhus i huvudstadsområdet och som överläkare i både Sverige och Norge. Hon har undervisat både läkare och sjuksköterskor, varit mentor för avdelningsläkare och hållit föredrag på kurser och läkarkongresser i Danmark och utlandet.

Förutom ovanstående har Tina Horsted fungerat som forsknings- och utbildningsansvarig överläkare, drivit kvalitetssäkringsprojekt samt löpande publicerat vetenskapliga artiklar.