Säkerhet och kvalitet i behandlingen

Hos Clinic Horsted har vi stor erfarenhet och framgång med smärtbehandling med medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin. Specialistläkarna har behandlat över 5.000 personer i Danmark sedan 2016, där vi använt den lagliga framgångsmetoden för utskrivning av cannabisbaserade medicinska läkemedel. Ett magistralt läkemedel framställs på ett apotek till den enskilde patienten efter recept från en läkare. Läkaren som ordinerar tar själv det fulla ansvaret. Så har vi gjort – och vi har behandlat många patienter i Danmark med en mycket hög succesrate, på nästan 70 %. Dessutom har våra patienter i princip inte upplevt några biverkningar, med de magistrala läkemedlen, och där de förekommit har de varit få och måttliga.

Vår erfarenhet med framgångsrik behandling via medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin, omfattar patienter med kroniska smärtor på grund av feloperationer, och olika komplikationer efter operationer (t.ex. ryggoperationer, konstgjorda leder, bråck), ALS, skleros, Parkinsons, migrän, cancer, trigeminus, fibromyalgi, ryggmärgsskador och gikt. De flesta av våra patienter får sina magistrala läkemedel, speciellt utvecklade för dem på Gentofte Apotek.