Vad är cannabisbaserad medicin och medicinsk cannabis?

Kroniska smärttillstånd och andra sjukdomsbiverkningar uppstår dessvärre ofta i samband med sjukdomar som skleros och cancer. Det kan vara svårt att behandla och många upplever att mediciner som följer nationella och internationella riktlinjer inte ger dem den smärtlindring de vill ha. Ofta följer också biverkningar och förminskad livskvalitet i samband med t.ex. cancerbehandlingar. Många patienter söker därför alternativ behandling med medicinsk cannabis eller cannabisbaserad medicin.

Medicinsk cannabis är en nyare benämning för behandling och symtomlindring med cannabis knoppar eller cannabisbaserade produkter. Den medicinska cannabisen kommer ifrån plantorna Sativa och Indica, som innehåller komponenter och aktiva substanser, som lindrar smärta och vissa sjukdomstillstånd.

Röker du jointar eller hasch som berusningsmedel upplever du en mycket varierande effekt, där det mesta går ut på att bli hög. Får du medicinsk cannabis eller cannabisbaserad medicin, så har vi omsorgsfullt valt ut, kombinerat och doserat de cannabinoider, som har effekt på just ditt tillstånd. Du blir därför inte hög, utan upplever bara en smärtlindring.

Medicinsk cannabis är knopparna från cannabisplantan, medan den cannabisbaserade medicinen är kapslar eller olja som innehåller aktiva ingredienser från cannabisplantan (THC eller CBD). Cannabisplantan innehåller fler än 100 olika komponenter, som kallas cannabinoider. Varje cannabinoid har sin egen effekt på kroppen.

I medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin används speciellt cannabidiol (CBD) och tetrahydro-cannabinol (THC). Det finns också cannabisbaserad medicin där de aktiva cannabinoiderna har framställts på kemisk väg i ett laboratorium. Detta är bl.a. fallet för produkterna Nabilone och Marinol, som vi också skriver ut till våra patienter.

1964 identifierade två israeliska forskare delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) som den primära psykoaktiva komponenten i cannabis. Upptäckten ledde till isoleringen av uppemot 100 cannabinoider, som numera ständigt undergår vidare kliniska studier med syfte att användas till medicin och behandlingsformer. THC används ofta vid behandling av sklerospatienter, som lider av skakningar, kramper och spasmer.

THC eller CBD

Flera systematiska översikter av effekten av medicinsk cannabis och cannabisbaserad medicin, pekar i övervägande positiv riktning. Detta gäller bland annat på smärtor utlösta av muskelkramper med disseminerad skleros, smärtor och biverkningar i samband kemoterapi hos cancer patienter samt i någon mån neuropatisk smärta.