Tilskud til medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin2018-10-27T19:46:57+00:00

Tilskud til medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin

Enkelttilskud

Der er mulighed for enkelttilskud, hvis du har fulgt en særlig behandlingsguide, samt fået behandling med godkendte lægemidler. Lægen kan ansøge om tilskuddet på dine vegne og behandlingstiden for ansøgningen er på ca. 14 dage.

Tilskud fra Sygesikring Danmark

Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, er der mulighed for yderligere tilskud til din behandling, afhængig af hvilken gruppe du er medlem af. Dette gælder for al medicin, dermed også medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin. På apoteket skal du blot nævne, hvilken Sygesikring Danmark gruppe du tilhører ved afhentning af din medicin, så får du automatisk tilskuddet. Se mere på www.sygeforsikring.dk.

Terminaltilskud

Vi kan som læger søge om terminaltilskud til dig. Der er mulighed for at søge terminaltilskud til patienter, der har en livstruende sygdom. Hvis du godkendes til terminaltilskud, vil al medicin være gratis.

Om tilskud til medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin

Ovenstående er de tre muligheder der findes for at få tilskud til konsultationer, medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin.

Lægemiddelstyrelsen kan bevilge tilskud til patienter med sygdomme, hvor det kan sandsynliggøres, at cannabis-baseret medicin og medicinsk cannabis virker. Medicinsk cannabis er ikke et markedsført lægemiddel (ligesom en række andre lægemidler), og derfor skal vi følge de nationale retningslinjer for behandling af neuropatiske smerter – at al anden behandling med godkendte lægemidler (Tramadol, TCA, Gabapentin, Lyrica, Duloxetin, Venlafaxin) til den pågældende sygdom har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

Ansøgningerne behandles individuelt af Lægemiddelstyrelsen. Det er patientens eget ansvar at holde øje med det godkendte tilskud – og i god tid fortælle klinikken, når det er tid til at genansøge det pågældende tilskud.